Full Name: Tej Prasad Kafleतेजप्रसाद काफ्ले
Email: tej.kafle@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 1 0 8 5 2 0 5
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 1 2 9
Introduction:

Tej Prasad Kafle holds a Master’s degree in Nepali Literature from Tribhuvan University and a Bachelor’s degree (Shastri) from Nepal Sanskrit University. He teaches Nepali and Sanskrit.

तेजप्रसाद काफ्लेले विश्व विद्यालय क्याम्पस, त्रिभुवन विश्‍व विद्यालयकाे शिक्षा शास्त्र सङ्‍कायबाट नेपाली विषयमा स्‍नातकाेत्तर गरेका छन् । साथै नेपाल संस्कृत विश्‍व विद्यालयबाट स्‍नातक (शास्त्री) तह पुरा गरेका छन् । उनले माध्यमिक तहमा नेपाली र प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक तहमा संस्कृत विषय अध्यापन गर्छन् ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 10 NEPALI 1 जन्मभूमि (कथा)जन्मभूमि (कथा) बाेध प्रश्‍नाेत्तरबाेध प्रश्‍नाेत्तर visibility
2 10 NEPALI 1 जन्मभूमि (कथा)जन्मभूमि (कथा) विस्मयादिबाेधक र निपातविस्मयादिबाेधक र निपात visibility
3 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) सन्तुष्‍टि - कविता वचनसन्तुष्‍टि - कविता वचन visibility
4 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) सन्तुष्‍टि - (कविता) मूलभावसन्तुष्‍टि - (कविता) मूलभाव visibility
5 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) काल र पक्ष - परिचयकाल र पक्ष - परिचय visibility
6 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) कालका सामान्‍य पक्षकालका सामान्‍य पक्ष visibility
7 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) कालका अपूर्ण पक्षकालका अपूर्ण पक्ष visibility
8 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) कालका पूर्ण पक्षकालका पूर्ण पक्ष visibility
9 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) कालका अज्ञात र अभ्यस्त पक्षकालका अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष visibility
1 0 10 NEPALI 3 सन्दुक रूइत (जीवनी)सन्दुक रूइत (जीवनी) सन्दुक रुइत - सारांशसन्दुक रुइत - सारांश visibility
1 1 10 NEPALI 3 सन्दुक रूइत (जीवनी)सन्दुक रूइत (जीवनी) क्रियायोगीक्रियायोगी visibility
1 2 10 NEPALI 3 सन्दुक रूइत (जीवनी)सन्दुक रूइत (जीवनी) नामयोगी र संयोजकनामयोगी र संयोजक visibility
1 3 10 NEPALI 4 थाङ्‍का (निबन्ध)थाङ्‍का (निबन्ध) नामनाम visibility
1 4 10 NEPALI 4 थाङ्‍का (निबन्ध)थाङ्‍का (निबन्ध) सर्वनामसर्वनाम visibility
1 5 10 NEPALI 4 थाङ्‍का (निबन्ध)थाङ्‍का (निबन्ध) विशेषणविशेषण visibility
1 6 10 NEPALI 4 थाङ्‍का (निबन्ध)थाङ्‍का (निबन्ध) क्रियापदक्रियापद visibility
1 7 10 NEPALI 4 थाङ्‍का (निबन्ध)थाङ्‍का (निबन्ध) शब्दवर्ग - अभ्यासशब्दवर्ग - अभ्यास visibility
1 8 10 NEPALI 5 म पनि सक्छु (मनाेवाद)म पनि सक्छु (मनाेवाद) बोध प्रश्‍नोत्तरबोध प्रश्‍नोत्तर visibility
1 9 10 NEPALI 6 व्यापारिक चिठी (चिठी)व्यापारिक चिठी (चिठी) व्यापारिक चिठी लेखनव्यापारिक चिठी लेखन visibility
2 0 10 NEPALI 7 प्रत्यागमन ( कथा)प्रत्यागमन ( कथा) प्रत्यागमन(कथा) मूल सन्देशप्रत्यागमन(कथा) मूल सन्देश visibility
2 1 10 NEPALI 7 प्रत्यागमन ( कथा)प्रत्यागमन ( कथा) विवेचनात्मक उत्तर लेखनविवेचनात्मक उत्तर लेखन visibility
2 2 10 NEPALI 7 प्रत्यागमन ( कथा)प्रत्यागमन ( कथा) तार्किक उत्तर लेखनतार्किक उत्तर लेखन visibility
2 3 10 NEPALI 9 हाम्राे संस्कृति (निबन्ध)हाम्राे संस्कृति (निबन्ध) हाम्रो संस्कृति - सारांशहाम्रो संस्कृति - सारांश visibility
2 4 10 NEPALI 10 स्थानीयकरणभन्दा विश्‍वव्यापीकरण बेस (वादविवाद)स्थानीयकरणभन्दा विश्‍वव्यापीकरण बेस (वादविवाद) वादविवाद लेखनवादविवाद लेखन visibility
2 5 10 NEPALI 11 लक्ष्मीपूजा (कथा)लक्ष्मीपूजा (कथा) लक्ष्मीपूजा (कथा) मूल सन्देशलक्ष्मीपूजा (कथा) मूल सन्देश visibility
2 6 10 NEPALI 12 क्लारा जेटकिन (जीवनी)क्लारा जेटकिन (जीवनी) क्लारा जेटकिन(जीवनी) सारांशक्लारा जेटकिन(जीवनी) सारांश visibility
2 7 10 NEPALI 13 जय भुँडी ( निबन्ध)जय भुँडी ( निबन्ध) जय भुँडी - सारांशजय भुँडी - सारांश visibility
2 8 10 NEPALI 15 टीका (एकाङ‍्की)टीका (एकाङ‍्की) टीका - एकाङ्‍की मूलभावटीका - एकाङ्‍की मूलभाव visibility
2 9 10 NEPALI 15 टीका (एकाङ‍्की)टीका (एकाङ‍्की) सप्रसङ्ग व्याख्या लेखनसप्रसङ्ग व्याख्या लेखन visibility
3 0 10 NEPALI 15 टीका (एकाङ‍्की)टीका (एकाङ‍्की) कारक र विभक्तिकारक र विभक्ति visibility
3 1 10 NEPALI 16 माउजङ बाबुसाहेबकाे काेट (कथा)माउजङ बाबुसाहेबकाे काेट (कथा) माउजङ बाबुसाहेबको कोट(कथा) मूल सन्देशमाउजङ बाबुसाहेबको कोट(कथा) मूल सन्देश visibility
3 2 10 NEPALI 16 माउजङ बाबुसाहेबकाे काेट (कथा)माउजङ बाबुसाहेबकाे काेट (कथा) वाच्य र वाच्य परिवर्तन - भाग १वाच्य र वाच्य परिवर्तन - भाग १ visibility
3 3 10 NEPALI 16 माउजङ बाबुसाहेबकाे काेट (कथा)माउजङ बाबुसाहेबकाे काेट (कथा) वाच्य र वाच्य परिवर्तन - भाग २वाच्य र वाच्य परिवर्तन - भाग २ visibility
3 4 9 NEPALI 3 सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नालसङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल बुँदा टिपोट र सारांश लेखनबुँदा टिपोट र सारांश लेखन visibility
3 5 9 NEPALI 3 सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नालसङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल पद सङ्‍गति- १ (वचन र लिङ्‍ग)पद सङ्‍गति- १ (वचन र लिङ्‍ग) visibility
3 6 9 NEPALI 3 सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नालसङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल पद सङ्गति-२ पुरूष र अादरपद सङ्गति-२ पुरूष र अादर visibility
3 7 9 NEPALI 4 म काे हुँ ?म काे हुँ ? सन्देशसन्देश visibility
3 8 9 NEPALI 5 मानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्वमानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्व वक्तृता लेखनवक्तृता लेखन visibility
3 9 9 NEPALI 5 मानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्वमानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्व वाक्य र यसका प्रकार - सरल वाक्यवाक्य र यसका प्रकार - सरल वाक्य visibility
4 0 9 NEPALI 5 मानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्वमानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्व वाक्य - मिश्र र संयुक्त वाक्यवाक्य - मिश्र र संयुक्त वाक्य visibility
4 1 9 NEPALI 5 मानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्वमानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्व वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषणवाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण visibility
4 2 9 NEPALI 6 बहिनीलार्इ चिठीबहिनीलार्इ चिठी चिठ्ठी लेखन (घरायसी)चिठ्ठी लेखन (घरायसी) visibility
4 3 9 NEPALI 7 निद्रानिद्रा सारांशसारांश visibility
4 4 9 NEPALI 7 निद्रानिद्रा प्रेरणार्थकप्रेरणार्थक visibility
4 5 9 NEPALI 8 वसन्त कोकिलवसन्त कोकिल कविता वाचनकविता वाचन visibility
4 6 9 NEPALI 8 वसन्त कोकिलवसन्त कोकिल वसन्त कोकिल (प्रकृति चित्रण)वसन्त कोकिल (प्रकृति चित्रण) visibility
4 7 9 NEPALI 8 वसन्त कोकिलवसन्त कोकिल करण र अकरणकरण र अकरण visibility
4 8 9 NEPALI 8 वसन्त कोकिलवसन्त कोकिल शब्द निर्माण प्रक्रिया - परिचय, प्रकार(उपसर्ग)शब्द निर्माण प्रक्रिया - परिचय, प्रकार(उपसर्ग) visibility
4 9 9 NEPALI 9 जैविक खेतीजैविक खेती सारांशसारांश visibility
5 0 9 NEPALI 9 जैविक खेतीजैविक खेती निबन्ध लेखननिबन्ध लेखन visibility
5 1 9 NEPALI 10 मङ्‍गलाका तिन दिनमङ्‍गलाका तिन दिन दैनिकी लेखनदैनिकी लेखन visibility
5 2 9 NEPALI 10 मङ्‍गलाका तिन दिनमङ्‍गलाका तिन दिन शब्द निर्माण प्रक्रिया - द्वित्वशब्द निर्माण प्रक्रिया - द्वित्व visibility
5 3 9 NEPALI 11 डाक्टर अङ्कलडाक्टर अङ्कल मूलभावमूलभाव visibility
5 4 9 NEPALI 11 डाक्टर अङ्कलडाक्टर अङ्कल शब्द निर्माण प्रक्रिया - कृत प्रत्ययशब्द निर्माण प्रक्रिया - कृत प्रत्यय visibility
5 5 9 NEPALI 11 डाक्टर अङ्कलडाक्टर अङ्कल शब्द निर्माण प्रक्रिया - तद्धित प्रत्ययशब्द निर्माण प्रक्रिया - तद्धित प्रत्यय visibility
5 6 9 NEPALI 12 आङ सान सुकीआङ सान सुकी सारांशसारांश visibility
5 7 9 NEPALI 12 आङ सान सुकीआङ सान सुकी शब्द निर्माण प्रक्रिया - समास- परिचय,प्रकार-अव्ययीभाव, र तत्पुरूषशब्द निर्माण प्रक्रिया - समास- परिचय,प्रकार-अव्ययीभाव, र तत्पुरूष visibility
5 8 9 NEPALI 12 आङ सान सुकीआङ सान सुकी शब्द निर्माण प्रक्रिया - समास -कर्मधारय र द्विगु,द्वन्द्वशब्द निर्माण प्रक्रिया - समास -कर्मधारय र द्विगु,द्वन्द्व visibility
5 9 9 NEPALI 13 सय रङ इन्द्रेनीकोसय रङ इन्द्रेनीको कविता वाचनकविता वाचन visibility
6 0 9 NEPALI 13 सय रङ इन्द्रेनीकोसय रङ इन्द्रेनीको मूलभावमूलभाव visibility
6 1 9 NEPALI 13 सय रङ इन्द्रेनीकोसय रङ इन्द्रेनीको नेपाली चिह्‍न प्रयाेगकाे अवस्थानेपाली चिह्‍न प्रयाेगकाे अवस्था visibility
6 2 9 NEPALI 14 महिला हिंसामहिला हिंसा संवाद लेखनसंवाद लेखन visibility
6 3 9 NEPALI 15 छात्रावासछात्रावास चिठ्ठी लेखन (निवेदन)चिठ्ठी लेखन (निवेदन) visibility
6 4 9 NEPALI 15 छात्रावासछात्रावास भाव र अर्थ (सामान्यार्थ,अाज्ञार्थ)भाव र अर्थ (सामान्यार्थ,अाज्ञार्थ) visibility
6 5 9 NEPALI 15 छात्रावासछात्रावास भाव/अर्थ - इच्छार्थ,सम्भावनार्थ,सङ्‍केतार्थभाव/अर्थ - इच्छार्थ,सम्भावनार्थ,सङ्‍केतार्थ visibility
6 6 9 NEPALI 16 बन्धनबाट मुक्तिबन्धनबाट मुक्ति सारांशसारांश visibility
6 7 8 NEPALI 1 नेपालनेपाल नेपाल - कविता वाचननेपाल - कविता वाचन visibility
6 8 8 NEPALI 1 नेपालनेपाल शब्दभण्डार - पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुतिसमभिन्‍नार्थीशब्दभण्डार - पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुतिसमभिन्‍नार्थी visibility
6 9 8 NEPALI 1 नेपालनेपाल नेपाल - सारांश लेखननेपाल - सारांश लेखन visibility
7 0 8 NEPALI 1 नेपालनेपाल नेपाल - नामनेपाल - नाम visibility
7 1 8 NEPALI 3 देवकुमारी थापादेवकुमारी थापा देवकुमारी थापा - सारांशदेवकुमारी थापा - सारांश visibility
7 2 8 NEPALI 3 देवकुमारी थापादेवकुमारी थापा देवकुमारी थापा - बुँदा टिपोट र सारांश लेखनबुँदा टिपोट र सारांश लेखन visibility
7 3 8 NEPALI 3 देवकुमारी थापादेवकुमारी थापा देवकुमारी थापा - कारक र विभक्तिदेवकुमारी थापा - कारक र विभक्ति visibility
7 4 8 NEPALI 3 देवकुमारी थापादेवकुमारी थापा देवकुमारी थापा - जीवनी लेखनदेवकुमारी थापा - जीवनी लेखन visibility
7 5 8 NEPALI 4 ग्रन्थचित्रग्रन्थचित्र ग्रन्थचित्र- सारांशग्रन्थचित्र- सारांश visibility
7 6 8 NEPALI 4 ग्रन्थचित्रग्रन्थचित्र ग्रन्थचित्र - कालकाे परिचय,प्रकार र सामान्य पक्षग्रन्थचित्र - कालकाे परिचय,प्रकार र सामान्य पक्ष visibility
7 7 8 NEPALI 4 ग्रन्थचित्रग्रन्थचित्र ग्रन्थचित्र - कालका अपूर्ण पक्षग्रन्थचित्र - कालका अपूर्ण पक्ष visibility
7 8 8 NEPALI 4 ग्रन्थचित्रग्रन्थचित्र ग्रन्थचित्र - कालका पूर्ण पक्षग्रन्थचित्र - कालका पूर्ण पक्ष visibility
7 9 8 NEPALI 4 ग्रन्थचित्रग्रन्थचित्र ग्रन्थचित्र - कालका अज्ञात र अभ्यस्त पक्षग्रन्थचित्र - कालका अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष visibility
8 0 8 NEPALI 5 निवेदन लेखननिवेदन लेखन निवेदन लेखननिवेदन लेखन visibility
8 1 8 NEPALI 5 निवेदन लेखननिवेदन लेखन निवेदन लेखन - विशेषणनिवेदन लेखन - विशेषण visibility
8 2 8 NEPALI 6 मित्रतामित्रता मित्रता - कथा वाचनमित्रता - कथा वाचन visibility
8 3 8 NEPALI 6 मित्रतामित्रता मित्रता - सारांशमित्रता - सारांश visibility
8 4 8 NEPALI 6 मित्रतामित्रता मित्रता - पद सङ्‍गति - वचन र लिङ्गमित्रता - पद सङ्‍गति - वचन र लिङ्ग visibility
8 5 8 NEPALI 6 मित्रतामित्रता मित्रता - पद सङ्‍गति - आदर र पुरुषमित्रता - पद सङ्‍गति - आदर र पुरुष visibility
8 6 8 NEPALI 6 मित्रतामित्रता मित्रता - तार्किक उत्तर लेखनमित्रता - तार्किक उत्तर लेखन visibility
8 7 8 NEPALI 7 सिप र श्रमसिप र श्रम करण -अकरणकरण -अकरण visibility
8 8 8 NEPALI 8 भूगोलविद् हर्क गुरुङभूगोलविद् हर्क गुरुङ भूगोलविद् हर्क गुरुङ - सारांशभूगोलविद् हर्क गुरुङ - सारांश visibility
8 9 8 NEPALI 8 भूगोलविद् हर्क गुरुङभूगोलविद् हर्क गुरुङ भूगोलविद् हर्क गुरुङ- बोध प्रश्‍नोत्तर लेखनभूगोलविद् हर्क गुरुङ- बोध प्रश्‍नोत्तर लेखन visibility
9 0 8 NEPALI 9 प्रकृति र वातावरणप्रकृति र वातावरण प्रकृति र वातावरण - प्रबन्ध- सारांशप्रकृति र वातावरण - प्रबन्ध- सारांश visibility
9 1 8 NEPALI 10 एउटा घटनाएउटा घटना एउटा घटना - कथा वाचनएउटा घटना - कथा वाचन visibility
9 2 8 NEPALI 10 एउटा घटनाएउटा घटना एउटा घटना - नामयोगी,संयोजक र विस्मयादिबोधकएउटा घटना - नामयोगी,संयोजक र विस्मयादिबोधक visibility
9 3 8 NEPALI 11 घरायसी चिठीघरायसी चिठी घरायसी चिठीघरायसी चिठी visibility
9 4 8 NEPALI 11 घरायसी चिठीघरायसी चिठी घरायसी चिठी - क्रियायोगीघरायसी चिठी - क्रियायोगी visibility
9 5 8 NEPALI 12 मेरो घरमेरो घर मेरो घर - कविता वाचनमेरो घर - कविता वाचन visibility
9 6 8 NEPALI 12 मेरो घरमेरो घर मेरो घर - क्रियापदमेरो घर - क्रियापद visibility
9 7 8 NEPALI 14 साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुरसाहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर - सारांशसाहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर - सारांश visibility
9 8 8 NEPALI 16 कम्प्युटर र इन्टरनेटकम्प्युटर र इन्टरनेट कम्प्युटर र इन्टरनेट -प्रबन्ध- सारांशकम्प्युटर र इन्टरनेट -प्रबन्ध- सारांश visibility
9 9 8 NEPALI 17 हामी एउटै हाैँ - सारांशहामी एउटै हाैँ - सारांश हामी एउटै हाैँ - सारांशहामी एउटै हाैँ - सारांश visibility
1 0 0 8 NEPALI 18 आह्‍वानआह्‍वान अाह्‍वान - कविता - मूल सन्देशअाह्‍वान - कविता - मूल सन्देश visibility
1 0 1 8 NEPALI 20 नेपाली संस्कृतिनेपाली संस्कृति नेपाली संस्कृति -सारांशनेपाली संस्कृति -सारांश visibility
1 0 2 8 NEPALI 21 सर आइज्याक न्युटनसर आइज्याक न्युटन सर आइज्याक न्युटन - सारांशसर आइज्याक न्युटन - सारांश visibility
1 0 3 8 NEPALI 22 स्‍वाभिमान - कथा वाचनस्‍वाभिमान - कथा वाचन स्‍वाभिमान - कथा -सारांशस्‍वाभिमान - कथा -सारांश visibility
1 0 4 7 NEPALI 1 परिचयपरिचय शब्दभण्डार - पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुतिसमभिन्‍नार्थीशब्दभण्डार - पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुतिसमभिन्‍नार्थी visibility
1 0 5 7 NEPALI 2 मामालाई सुधार्ने भान्जोमामालाई सुधार्ने भान्जो मामालाई सुधार्ने भान्जो - कथा वाचनमामालाई सुधार्ने भान्जो - कथा वाचन visibility
1 0 6 7 NEPALI 2 मामालाई सुधार्ने भान्जोमामालाई सुधार्ने भान्जो मामालाई सुधार्ने भान्जो - कथा - सारांशमामालाई सुधार्ने भान्जो - कथा - सारांश visibility
1 0 7 7 NEPALI 2 मामालाई सुधार्ने भान्जोमामालाई सुधार्ने भान्जो सर्वनामसर्वनाम visibility
1 0 8 7 NEPALI 3 सांस्कृतिक एकताको पर्व: छठसांस्कृतिक एकताको पर्व: छठ सांस्कृतिक एकताको पर्व: छठ - प्रबन्ध- सारांशसांस्कृतिक एकताको पर्व: छठ - प्रबन्ध- सारांश visibility
1 0 9 7 NEPALI 3 सांस्कृतिक एकताको पर्व: छठसांस्कृतिक एकताको पर्व: छठ काल-परिचय र सामान्य पक्षकाल-परिचय र सामान्य पक्ष visibility
1 1 0 7 NEPALI 4 आन्तरिक पर्यटनआन्तरिक पर्यटन निपात र विस्मयादि बोधकनिपात र विस्मयादि बोधक visibility
1 1 1 7 NEPALI 4 आन्तरिक पर्यटनआन्तरिक पर्यटन काल - पूर्ण पक्षकाल - पूर्ण पक्ष visibility
1 1 2 7 NEPALI 4 आन्तरिक पर्यटनआन्तरिक पर्यटन संयोजकसंयोजक visibility
1 1 3 7 NEPALI 5 साहित्यकार झमकसाहित्यकार झमक साहित्यकार झमक - जीवनी - सारांशसाहित्यकार झमक - जीवनी - सारांश visibility
1 1 4 7 NEPALI 7 सात दिने सभासात दिने सभा सात दिने सभा - कथा वाचनसात दिने सभा - कथा वाचन visibility
1 1 5 7 NEPALI 7 सात दिने सभासात दिने सभा सात दिने सभा - कथा - सारांशसात दिने सभा - कथा - सारांश visibility
1 1 6 7 NEPALI 7 सात दिने सभासात दिने सभा कथा लेखनकथा लेखन visibility
1 1 7 7 NEPALI 7 सात दिने सभासात दिने सभा विभक्तिविभक्ति visibility
1 1 8 7 NEPALI 7 सात दिने सभासात दिने सभा नामयोगीनामयोगी visibility
1 1 9 7 NEPALI 8 प्रकृतिको सुन्दर स्थल: खप्तडप्रकृतिको सुन्दर स्थल: खप्तड प्रकृतिको सुन्दर स्थल: खप्तड - प्रबन्ध - सारांशप्रकृतिको सुन्दर स्थल: खप्तड - प्रबन्ध - सारांश visibility
1 2 0 7 NEPALI 9 साथीलाई चिठीसाथीलाई चिठी अज्ञात भूतअज्ञात भूत visibility
1 2 1 7 NEPALI 9 साथीलाई चिठीसाथीलाई चिठी अभ्यस्त भूतअभ्यस्त भूत visibility
1 2 2 7 NEPALI 11 उद्‍योगलाई भन्दा कृषीलाई जोडउद्‍योगलाई भन्दा कृषीलाई जोड करण - अकरणकरण - अकरण visibility
1 2 3 7 NEPALI 13 अलेक्जेन्डर फ्लेमिङअलेक्जेन्डर फ्लेमिङ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ - जीवनी - सारांशअलेक्जेन्डर फ्लेमिङ - जीवनी - सारांश visibility
1 2 4 7 NEPALI 15 म सौर्य ऊर्जा हुँम सौर्य ऊर्जा हुँ म साैर्य ऊर्जा हुँ -प्रबन्ध- सारांशम साैर्य ऊर्जा हुँ -प्रबन्ध- सारांश visibility
1 2 5 7 NEPALI 18 आबाल ब्रह्‍मचारी षडानन्दआबाल ब्रह्‍मचारी षडानन्द आबाल ब्रह्‍मचारी षडानन्द - जीवनी- सारांशआबाल ब्रह्‍मचारी षडानन्द - जीवनी- सारांश visibility
1 2 6 7 NEPALI 19 सभ्यतासभ्यता सभ्यता - कविता - वाचनसभ्यता - कविता - वाचन visibility
1 2 7 7 NEPALI 19 सभ्यतासभ्यता सभ्यता - कविता - मूल भावसभ्यता - कविता - मूल भाव visibility
1 2 8 7 NEPALI 20 नेपालको धार्मिक वास्तुकलानेपालको धार्मिक वास्तुकला नेपालको धार्मिक वास्तुकला-प्रबन्ध - सारांशनेपालको धार्मिक वास्तुकला-प्रबन्ध - सारांश visibility
1 2 9 7 NEPALI 20 नेपालको धार्मिक वास्तुकलानेपालको धार्मिक वास्तुकला वचन र लिङ्गवचन र लिङ्ग visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.