Full Name: Karuna Pakwanकरुणा पकवान
Email: karuna.pakwan@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 0 0 6 6 8 2 4
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 2 5
Introduction:

Karuna Pakwan holds a Master's Degree in Science from Tribhuvan University. She taught EPH.

करुणा पकवानले त्रिभुवन विश्‍व विद्यालयबाट भाैतिक शास्त्रमा स्‍नातकाेत्तर तह पुरा गरेकी छिन् । उनले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषय अध्यापन गराइन् ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 7 SCIENCE 15 LIVING BEINGSसजीवहरु LIVING BEINGS - VERTEBRATESसजीवहरु - ढाड भएका जनावरहरु visibility
2 7 SCIENCE 15 LIVING BEINGSसजीवहरु PLANT KINGDOM - CRYPTOGAMSवनस्पति जगत् - अपुष्पक visibility
3 7 SCIENCE 15 LIVING BEINGSसजीवहरु PLANT KINGDOM - PHANEROGAMSवनस्पति जगत् - सपुष्पक visibility
4 7 SCIENCE 15 LIVING BEINGSसजीवहरु VEGETATIVE PARTS OF PLANTवनस्पतिका भेजिटेटिभ अङ्‌गहरु visibility
5 7 SCIENCE 15 LIVING BEINGSसजीवहरु REPRODUCTIVE PARTS OF PLANT - FLOWERवनस्पतिका प्रजनन अङ्‌गहरु - फुल visibility
6 7 SCIENCE 16 CELL AND TISSUEकोष र तन्तु CELL AND TISSUE - CELL WALL AND CELL MEMBRANEकोष र तन्तु - कोष भित्ता र कोष झिल्ली visibility
7 7 SCIENCE 16 CELL AND TISSUEकोष र तन्तु CELL ORGANELLESकोष अर्गानेल्स visibility
8 7 SCIENCE 16 CELL AND TISSUEकोष र तन्तु CELL ORGANELLES - PLASTIDकोष अर्गानेल्स - प्लास्टिड visibility
9 7 SCIENCE 16 CELL AND TISSUEकोष र तन्तु UNICELLULAR ORGANISMएक कोषीय जीवहरु visibility
1 0 7 SCIENCE 17 LIFE PROCESSजीवन प्रक्रिया LIFE PROCESSजीवन प्रक्रिया visibility
1 1 7 SCIENCE 17 LIFE PROCESSजीवन प्रक्रिया RESPIRATION IN PLANTSवनस्पतिमा हुने श्वास प्रश्वास क्रिया visibility
1 2 7 SCIENCE 17 LIFE PROCESSजीवन प्रक्रिया DIGESTIVE SYSTEMपाचन प्रणाली visibility
1 3 7 SCIENCE 17 LIFE PROCESSजीवन प्रक्रिया EXCRETIONनिष्कासन visibility
1 4 7 SCIENCE 21 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन NATURAL RESOURCESप्राकृतिक स्रोतहरु visibility
1 5 7 SCIENCE 21 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन IMPORTANCE OF NATURAL RESOURCEप्राकृतिक स्रोतको महत्त्व visibility
1 6 7 SCIENCE 21 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन NATURAL RESOURCE CONSERVATIONप्राकृतिक स्रोत संरक्षण visibility
1 7 7 SCIENCE 21 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन ELEMENTS OF ENVIRONMENTवातावरणका अाधारभूत तत्त्वहरु visibility
1 8 7 SCIENCE 21 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन LIVING COMMUNITYजीव समुदाय visibility
1 9 7 SCIENCE 21 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन MAN AND ENVIRONMENTमानिस र वातावरण visibility
2 0 7 SCIENCE 22 ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण ENVIRONMENT DEGRADATIONवातावरणीय ह्रास visibility
2 1 7 SCIENCE 22 ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण NATURAL DISASTERप्राकृतिक प्रकोप visibility
2 2 7 SCIENCE 22 ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण ENVIRONMENTAL SANITATIONवातावरणीय सरसफाइ visibility
2 3 7 SCIENCE 22 ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण ENVIRONMENTAL CONSERVATIONवातावरण संरक्षण visibility
2 4 7 SCIENCE 23 ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTवातावरण र दिगो विकास SUSTAINABLE DEVELOPMENTदिगो विकास visibility
2 5 7 SCIENCE 23 ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTवातावरण र दिगो विकास NATURE FRIENDLY DEVELOPMENTप्रकृति मैत्री विकास visibility